22/05/2019
Giải pháp
Giải pháp
Ứng dụng
Ứng dụng
Sản phẩm
Máy phân tích kim loại bằng tia X
HT mô phỏng & giám sát hàn
Phòng Cad/Cam chuẩn Quốc tế
Hệ thiết bị cho Vietnam Airlines
Máy công cụ ngành vàng
Thiết bị chuyên dùng khác
E-mail
Tìm kiếm
S.P nhiều người quan tâm
Máy đo tuổi vàng xách tay
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới EDX900
Lựa chọn phần mềm Cad/Cam phổ biến nhất hiện nay?
Máy đo tuổi vàng NX6800
Máy đo tuổi vàng cao cấp 1106
Thiết bị giám sát hàn
Máy khắc Laser
Máy đo tuổi vàng Series 600 (XRF1000)
Phòng Cad/Cam đạt chuẩn Quốc tế
Máy kiểm tra cúc
SP bán chạy nhất
Máy đo chuẩn RoHS thế hệ mới EDX3200H
Máy đo vàng giả (vàng mạ, vàng hai lớp, vàng chứa bột siêu nặng,...)
Máy hàn Laser
Hệ thống thử nghiệm thủy tĩnh
Hệ thống giám sát hàn bằng công nghệ internet
Tại sao xây dựng phòng Cad/Cam đạt chuẩn Quốc Tế?
Thiết bị kiểm tra shock nhiệt
Máy cắt laser
Thiết bị mô phỏng hàn
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới NX6800 Plus
Thống kê truy cập
1.Máy đo chuẩn RoHS thế hệ mới EDX3200H   2.Máy đo vàng giả (vàng mạ, vàng hai lớp, vàng chứa bột siêu nặng,...)   3.Máy hàn Laser   4.Hệ thống thử nghiệm thủy tĩnh   5.Hệ thống giám sát hàn bằng công nghệ internet   6.Tại sao xây dựng phòng Cad/Cam đạt chuẩn Quốc Tế?   7.Thiết bị kiểm tra shock nhiệt   8.Máy cắt laser   9.Lựa chọn phần mềm Cad/Cam phổ biến nhất hiện nay?   10.Thiết bị mô phỏng hàn   11.Máy đo tuổi vàng thế hệ mới NX6800 Plus   12.Máy khắc Laser   13.Máy kiểm tra cúc   14.Thiết bị giám sát hàn   15.Phòng Cad/Cam đạt chuẩn Quốc tế   16.Máy đo tuổi vàng thế hệ mới EDX8000   17.Hộp so mầu   18.Máy đo tuổi vàng cao cấp (đo vàng ép vỉ không cần cắt bỏ bao bì) NX8089   19.Máy phân tích mầu cầm tay   20.Máy đo tuổi vàng EDX3000 Plus   21.Máy đo tuổi vàng EDX3600B   22.Máy đo tuổi vàng EDX3600H   23.Máy đo tuổi vàng NX6800   24.Máy đo tuổi vàng cao cấp 1106   25.Máy đo tuổi vàng di động thế hệ mới 1050   26.Máy đo tuổi vàng thế hệ mới EDX900   27.Máy phân tích nhanh thành phần kim loại Pocket IV   28.Máy đo tuổi vàng đa bề mặt đời cũ EDX880 (XRF1500)   29.Máy đo tuổi vàng Series 600 (XRF1000)   30.Máy đo tuổi vàng xách tay   31.Máy phân tích kim loại theo chuẩn RoHS   32.Máy đo độ dày lớp mạ nhiều lớp   33.Hệ thống chống thất thoát kim loại quý  
Máy đo chuẩn RoHS thế hệ mới EDX3200H

Xem chi tiết
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới NX6800 Plus
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới EDX8000
Máy đo tuổi vàng cao cấp (đo vàng ép vỉ không cần cắt bỏ bao bì) NX8089
Máy đo vàng giả (vàng mạ, vàng hai lớp, vàng chứa bột siêu nặng,...)

Xem chi tiết
Thiết bị kiểm tra shock nhiệt
Máy kiểm tra cúc
Hộp so mầu
Máy hàn Laser

Xem chi tiết
Máy cắt laser
Máy khắc Laser
Hệ thống thử nghiệm thủy tĩnh

Xem chi tiết
Hệ thống giám sát hàn bằng công nghệ internet

Xem chi tiết
Thiết bị mô phỏng hàn
Thiết bị giám sát hàn
Tại sao xây dựng phòng Cad/Cam đạt chuẩn Quốc Tế?

Xem chi tiết
Lựa chọn phần mềm Cad/Cam phổ biến nhất hiện nay?
Phòng Cad/Cam đạt chuẩn Quốc tế
Thiết bị kiểm tra shock nhiệt

Xem chi tiết
Máy đo vàng giả (vàng mạ, vàng hai lớp, vàng chứa bột siêu nặng,...)
Máy kiểm tra cúc
Hộp so mầu
Máy cắt laser

Xem chi tiết
Máy hàn Laser
Máy khắc Laser
Lựa chọn phần mềm Cad/Cam phổ biến nhất hiện nay?

Xem chi tiết
Tại sao xây dựng phòng Cad/Cam đạt chuẩn Quốc Tế?
Phòng Cad/Cam đạt chuẩn Quốc tế
Thiết bị mô phỏng hàn

Xem chi tiết
Hệ thống giám sát hàn bằng công nghệ internet
Thiết bị giám sát hàn
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới NX6800 Plus

Xem chi tiết
Máy đo chuẩn RoHS thế hệ mới EDX3200H
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới EDX8000
Máy đo tuổi vàng cao cấp (đo vàng ép vỉ không cần cắt bỏ bao bì) NX8089
Máy khắc Laser

Xem chi tiết
Máy hàn Laser
Máy cắt laser
Máy kiểm tra cúc

Xem chi tiết
Máy đo vàng giả (vàng mạ, vàng hai lớp, vàng chứa bột siêu nặng,...)
Thiết bị kiểm tra shock nhiệt
Hộp so mầu
Thiết bị giám sát hàn

Xem chi tiết
Hệ thống giám sát hàn bằng công nghệ internet
Thiết bị mô phỏng hàn
Phòng Cad/Cam đạt chuẩn Quốc tế

Xem chi tiết
Tại sao xây dựng phòng Cad/Cam đạt chuẩn Quốc Tế?
Lựa chọn phần mềm Cad/Cam phổ biến nhất hiện nay?
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới EDX8000

Xem chi tiết
Máy đo chuẩn RoHS thế hệ mới EDX3200H
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới NX6800 Plus
Máy đo tuổi vàng cao cấp (đo vàng ép vỉ không cần cắt bỏ bao bì) NX8089
Hộp so mầu

Xem chi tiết
Máy đo vàng giả (vàng mạ, vàng hai lớp, vàng chứa bột siêu nặng,...)
Thiết bị kiểm tra shock nhiệt
Máy kiểm tra cúc
Máy đo tuổi vàng cao cấp (đo vàng ép vỉ không cần cắt bỏ bao bì) NX8089

Xem chi tiết
Máy đo chuẩn RoHS thế hệ mới EDX3200H
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới NX6800 Plus
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới EDX8000
Máy phân tích mầu cầm tay

Xem chi tiết
Máy đo vàng giả (vàng mạ, vàng hai lớp, vàng chứa bột siêu nặng,...)
Thiết bị kiểm tra shock nhiệt
Máy kiểm tra cúc
Máy đo tuổi vàng EDX3000 Plus

Xem chi tiết
Máy đo chuẩn RoHS thế hệ mới EDX3200H
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới NX6800 Plus
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới EDX8000
Máy đo tuổi vàng EDX3600B

Xem chi tiết
Máy đo chuẩn RoHS thế hệ mới EDX3200H
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới NX6800 Plus
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới EDX8000
Máy đo tuổi vàng EDX3600H

Xem chi tiết
Máy đo chuẩn RoHS thế hệ mới EDX3200H
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới NX6800 Plus
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới EDX8000
Máy đo tuổi vàng NX6800

Xem chi tiết
Máy đo chuẩn RoHS thế hệ mới EDX3200H
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới NX6800 Plus
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới EDX8000
Máy đo tuổi vàng cao cấp 1106

EDX3000-1106 là lựa chọn tối ưu nhất cho bài toán phân tích tuổi vàng và các kim loại quý khác. EDX3000-1106 giải quyết triệt để nhất tất cả các bài toán liên quan đến tuổi vàngXem chi tiết
Máy đo chuẩn RoHS thế hệ mới EDX3200H
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới NX6800 Plus
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới EDX8000
Máy đo tuổi vàng di động thế hệ mới 1050

Máy được thiết kế chuyên dùng cho đo tuổi vàng tại chỗ và di động. Với thiết kế đặc biệt, cho phép di chuyển máy dễ dàng đến tất cả các địa điểm cần đo tuổi vàng như các mỏ vàng, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc hay nữ trang.

 

Xem chi tiết
Máy đo chuẩn RoHS thế hệ mới EDX3200H
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới NX6800 Plus
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới EDX8000
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới EDX900

Xem chi tiết
Máy đo chuẩn RoHS thế hệ mới EDX3200H
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới NX6800 Plus
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới EDX8000
Máy phân tích nhanh thành phần kim loại Pocket IV

Xem chi tiết
Máy đo chuẩn RoHS thế hệ mới EDX3200H
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới NX6800 Plus
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới EDX8000
Máy đo tuổi vàng đa bề mặt đời cũ EDX880 (XRF1500)

Xem chi tiết
Máy đo chuẩn RoHS thế hệ mới EDX3200H
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới NX6800 Plus
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới EDX8000
Máy đo tuổi vàng Series 600 (XRF1000)

Xem chi tiết
Máy đo chuẩn RoHS thế hệ mới EDX3200H
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới NX6800 Plus
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới EDX8000
Máy đo tuổi vàng xách tay

Xem chi tiết
Máy đo chuẩn RoHS thế hệ mới EDX3200H
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới NX6800 Plus
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới EDX8000
Máy phân tích kim loại theo chuẩn RoHS

Xem chi tiết
Máy đo chuẩn RoHS thế hệ mới EDX3200H
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới NX6800 Plus
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới EDX8000
Máy đo độ dày lớp mạ nhiều lớp

Xem chi tiết
Máy đo chuẩn RoHS thế hệ mới EDX3200H
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới NX6800 Plus
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới EDX8000
Hệ thống chống thất thoát kim loại quý

Xem chi tiết
Máy đo chuẩn RoHS thế hệ mới EDX3200H
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới NX6800 Plus
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới EDX8000
Tin mới
Giới thiệu giải pháp đo tuổi vàng trong vỉ nhựa mà không cần cắt bỏ bao bì (vàng ép vỉ SJC) -
Đào tạo nâng cao về mô phỏng và giám sát hàn tại Hàn Quốc
Giám sát chất lượng mối hàn ngay trong quá trình hàn
Đào tạo nâng cao về Robot tại Malaysia
Mô phỏng quá trình hàn trong môi trường ảo
Đào tạo nâng cao về Cad/Cam tại Singapore
Đào tạo nâng cao về công nghệ XRF tại Skyray - Trung Quốc
EDX900 - dòng máy nâng cấp cho máy EDX600 va EDX880
CGCN máy đo tuổi vàng đa bề mặt cho Cty KDVB và TMDV Lực Tiến-HN
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới
Sản phẩm mới
Máy đo chuẩn RoHS thế hệ mới EDX3200H
Máy đo vàng giả (vàng mạ, vàng hai lớp, vàng chứa bột siêu nặng,...)
Máy hàn Laser
Hệ thống thử nghiệm thủy tĩnh
Hệ thống giám sát hàn bằng công nghệ internet
Tại sao xây dựng phòng Cad/Cam đạt chuẩn Quốc Tế?
Thiết bị kiểm tra shock nhiệt
Máy cắt laser
Thiết bị mô phỏng hàn
Máy đo tuổi vàng thế hệ mới NX6800 Plus
 
Tỷ giá
Đối tác
Trang chủ      |      Giới thiệu      |      Tin tức      |      Dịch vụ      |      Tuyển dụng      |      Liên hệ
Công ty TNHH tư vấn và thiết bị khoa học HTC
Trụ sở : Số 4 ngõ 41 Phố Vọng,Đồng Tâm,HBT,HN
Điện thoại : (84-4)3 9916117

Văn phòng giao dịch tại Hà Nội
Địa chỉ : Tầng 4, Số 28, ngõ 14, Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa
webdong.com